Hoe verloopt een consultatie

Behandelkamer01Wachtkamer

Graag meebrengen

Bij een eerste consult is het aan te raden de resultaten van reeds gedane medische onderzoeken zoals MRI…mee te brengen, samen met een volledig lijst van de medicijnen die u neemt.

Om hygiënische redenen wil ik u vragen een eigen handdoek mee te brengen.

De behandeling

Uitsluitend via manuele technieken worden de probleemzones behandeld. Dit kan zijn op niveau van de spieren, gewrichten, fasciën, de organen als op niveau van de schedel.

De rol die de osteopathie heeft in het herstelproces is de betroffen weefsels fysiologisch goed te laten functioneren, ongeacht de locatie van de pijn of de symptomen. Het kan daarom zeer verrassend zijn dat de behandeling zich niet concentreert op de plek waar de pijn gevoeld wordt. De reden hiervoor is dat dit vaak niet de plaats is waar de oorzaak van die pijn zich bevind. Het doel van de osteopathie is de juist die oorzaak aan te pakken en niet het gevolg.

Er is geen leeftijdsgrens voor osteopathie. Hoewel osteopathie een manuele geneeswijze is, houdt dit niet per definitie in dat het een harde aanpak betreft, in tegendeel veel handgrepen in de osteopathie zijn juist zacht te noemen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat met stijgende leeftijd vaak met verscheidene ziektebeelden rekening gehouden moet worden zoals osteoporose, vaataandoeningen enz.. . Dit gegeven, samen met de persoonlijke voorkeur van de behandelend osteopaat, is bepalend in de keuze van de behandeltechnieken.

Hoe verloopt een behandeling?

Elke behandeling begint met het inventariseren van de klacht of de veranderingen ervan sinds de vorige behandeling(en).

Dan volgt het lichamelijk onderzoek. Hiertoe dient u zicht te ontkleden tot op het ondergoed. Er volgt een bewegingsonderzoek van het hele lichaam. Aansluitend hierop volgt de behandeling.

Tot slot wordt opnieuw de beweeglijkheid onderzocht.

Alles wordt genoteerd en met u worden de bevindingen besproken.

Aantal en frequentie van de behandelingen

Doorgaans is het aantal behandelingen beperkt, zelden meer dan 5 tot 6, eerder minder. Ik hanteer tevens de stelregel dat indien na 3 behandelingen geen verandering opgetreden is, ik vanuit osteopathisch oogpunt niets verder kan bieden. Er wordt dan geëvalueerd wat de meest zinvolle volgende stap kan zijn.

De behandelfrequentie is normaal 3 of meer weken tussen de behandelingen. In uitzonderlijke gevallen wordt na 1 week een vervolgafspraak gemaakt. De reden hiervoor is dat een osteopathische behandeling het lichaam in gang zet waardoor er een nieuw evenwicht moet ontstaan. Deze reactietijd moet ook gerespecteerd worden om een goed beeld van de evolutie van de klacht te krijgen en niet onnodig te behandelen.

Behandelduur en tarief

Een behandeling, ook een eerste consult duurt 45 minuten. En bestaat uit het registreren van de administratieve gegevens (eerste consult), het intakegesprek waarin uw klacht uitgebreid geïnventariseerd wordt, het lichamelijk onderzoek, de behandeling en de bespreking hiervan aan het eind van de sessie.

Het tarief is € 78, – per behandeling. Dit is per keer te voldoen. Er is een pinapparaat in de praktijk aanwezig. De betaling kan via pin, ofwel contant.

De gekwiteerde nota dient u vervolgens zelf bij uw verzekeraar te declareren.

Verwijzing

Voor een osteopathische behandeling heeft u geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. U kunt dus altijd een afspraak maken.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (geheel- of gedeeltelijk) de behandelnota’s die u ontvangt.
De nodige informatie hierover vindt u in uw verzekeringspolis.

U kunt ook de internetsite van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie raadplegen: www.osteopathie.nl

Informatie over de vergoeding voor osteopathie van alle verzekeraars kunt u vinden op deze websites:
De zorgwijzer vergoedingen Osteopathie
Independer vergoedingen Osteopathie