Is osteopathie een alternatieve geneeswijze?

Bij de zorgverzekeraars staat osteopathie vermeld onder alternatieve geneeswijzen of bij alternatieve beweegzorg. Maar wat betekent alternatief?

Als met alternatief bedoeld wordt: in de alternatieve hoek, als niet met de westerse rationele methodes verklaarbaar, zoals o.a. New Age stromingen, Reiki, enz., dan is hierop het antwoord, neen. Osteopathie vindt haar fundering in een grondige studie van anatomie, fysiologie, embryologie, pathologie, bewegingsonderzoek, interpretatie van de weefsel kwaliteiten enz. . De verklaringsmodellen zijn, vanuit deze kennis, gebaseerd op een oorzaak-gevolg redenering, beter gezegd op een redenering van gevolg naar oorzaak!.

Als echter alternatief gebruikt wordt in de betekenis van ‘een andere soort behandeling dan wat gangbaar is’ dan klopt dit. Osteopathie biedt voor veel aandoeningen een alternatieve mogelijkheid van behandeling. Ze biedt voor veel klachten een behandeling zonder dat naar medicijnen gegrepen moet worden, of dat medicijnen, vooral pijnstillers sneller afgebouwd kunnen worden, of ze biedt oplossingen voor problemen waarvan u te horen kreeg ‘daar moet u mee leren leven’…