Organisatie van de Osteopathie in Nederland

In Nederland worden de belangen van de osteopathie/osteopaten behartigd door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Deze vereniging is ook actief op Europees niveau. Tevens is er een onafhankelijk controleorgaan, het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Dit is een institutie die toeziet op de kwaliteit van zowel de osteopaten als op de kwaliteit van de osteopathie praktijk. Lidmaatschap van het NRO is daarom ook een garantie voor de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren, omdat registratie bij het NRO slechts mogelijk is als de vijfjarige opleiding tot osteopaat succesvol afgerond is en als aan de verplichting tot bij- en nascholing voldaan is.

Ik ben aangesloten bij het NVO en geregistreerd bij het NRO. Dit is een belangrijk gegeven voor de zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden slechts als de osteopaat lid is van het NVO en geregistreerd is bij het NRO.