Wat is de visie in de Osteopathie?

Osteopathie is in essentie een bepaalde visie op ziekte en gezondheid. Deze visie houdt in dat elk natuurlijk organisme volledig is toegerust om zichzelf in stand te houden. Dat wil zeggen dat elk lichaam zo opgebouwd is dat het alle ingrediënten bevat om weerstand te bieden aan invloeden van buitenaf, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Deze voorwaarden zijn enerzijds dat alle weefsels in het lichaamvrij beweeglijk zijn. Anderzijds moet er een voldoende mate van goede voeding, beweging en rust zijn om het lichaam in goede conditie te houden. Met weefsels bedoelen wij: spieren, gewrichten, organen, het zenuwstelsel, aan- en afvoerende bloed-, zenuw- en lymfe banen, klieren enz… . Al deze structuren hebben namelijk ieder hun eigen functie en staan in een ingenieus samenspel in relatie tot elkaar. De werking van het ene systeem beïnvloedt de werking van het andere met als uiteindelijke doel het organisme zelf in stand te houden.

Een lichaam dat in goede conditie is, is een dynamisch geheel. De weefsels zijn soepel en mobiel waardoor de uitwisseling tussen de verschillende systemen mogelijk is. Dit gegeven vormt de basis voor onze gezondheid en iedere belemmering hiervan is voorwaardenscheppend tot verstoring van het evenwicht dat wij gezondheid noemen.

Deze visie vormt de hoeksteen voor ons osteopathische handelen. In de osteopathie richten wij ons op het herstellen van de mobiliteit op alle niveaus in het organisme, omdat deze noodzakelijk is om de aan- en afvoerende systemen in het lichaam vrije doorgang te geven. Osteopathie houdt zich dus bezig met het optimaliseren van de voorwaarden tot gezondheid en met het herstellen van gezondheid. Een tweede aspect van ons osteopathische handelen, ligt ook besloten in deze visie op het functioneren van het organisme, namelijk ‘het lichaam bevat alles wat noodzakelijk is om deze gezondheid in stand te houden. Dit wil dus zeggen dat er geen toevoegingen nodig zijn, maar dat de aanwezige voedingsstoffen vrij moeten kunnen circuleren en opgenomen worden. In de osteopathie worden daarom geen medicijnen voorgeschreven, maar wordt zuiver manueel aan het lichaam gehandeld om via het bewegingsherstel het lichaam zelf de noodzakelijke stoffen te laten transporteren.