Karin Drexeler

Karin Drexeler

Sinds 2004 ben ik werkzaam als osteopaat.

Wat mij in het jarenlang werken binnen de gezondheidszorg heel duidelijk werd is dat het hebben van lichamelijke klachten de gehele mens betreft. Lichamelijk niet kunnen functioneren heeft invloed op hoe wij ons voelen en omgekeerd, niet lekker in ons vel zitten kan de basis vormen voor het ontwikkelen en in stand houden van lichamelijke klachten.

Mijn weg in de gezondheidszorg leidde vanuit dit inzicht langs verschillende specialismen binnen de fysiotherapie, o.a. neurologie, behandeling van meervoudig gehandicapten, intensieve geneeskunde, bekkentherapie, begeleiding van zwangeren, sensomotorische behandeling bij kinderen, fysiotherapie bij psychosomatische klachten en orthopedische problematieke. Het was steeds mijn streven om de oorzaak van het complexe klachtenbeeld te kunnen doorgronden. Uiteindelijk bracht de osteopathie met haar totaal andere kijk op ziekte en gezondheid en op de taak van de behandelaar hierin, een voor mij bevredigend antwoord.

De osteopathie op haar beurt leidde mij dan weer verder naar een studie wijsbegeerte aan de universiteit van Antwerpen. Dit resulteerde in het ontwikkelen van een visie op de osteopathie en haar plaats in het gezondheidszorgbeleid, waarmee ik cum laude een lang en boeiend studietraject beëindigde.

Wat bracht de osteopathie mij dan meer dan mijn specialisaties binnen de fysiotherapie?

Elke gezondheidszorger wil een klacht oplossen door de ‘oorzaak’ weg te nemen, maar dat wat voor de ene als oorzaak geldt, is voor de andere slechts een gevolg. De osteopathie liet mij zien dat die oorzaak op een totaal ander, niet vermoed, niveau kan liggen en zij biedt daar ook een oplossing voor. De onderliggende oorzaak voor het ontstaan van klachten is bewegingsverlies van de weefsels op wat voor niveau ook. Door het herstellen van dit bewegingsverlies, cq de soepelheid van de weefsels, kunnen de noodzakelijke chemische processen in het lichaam terug op gang gebracht worden en creëert de osteopaat de voorwaarden voor het herstel van het lichaam.

Ik heb in de loop der tijd ruime ervaring opgedaan binnen een zeer breed klachtenspectrum. Daarbinnen heb ik speciale affiniteit met de behandeling van gynaecologische klachten en fertiliteitproblemen (problemen met zwanger geraken). Gezien het zeer grote aanbod van spijsverteringsgerelateerde klachten vormt voor mij ook de rol van levensgewoonten en voeding een belangrijk aandachtspunt in de behandeling

Ik streef ernaar, vanuit het toepassen van de osteopathische behandelmogelijkheden en vanuit de erkenning dat ieder beroep, dus ook de osteopathie zijn beperkingen heeft, de patiënt een zo goed mogelijke zorg te bieden. Dit houdt in dat ook andere beroepsgroepen ingeschakeld worden als blijkt dat de osteopathie niet of niet alleen de oplossing kan bieden.